top of page

MONKEY PARK - Provozní řád

 • Zakoupením vstupenky se návštěvník MonkeyParku zavazuje dodržovat tento provozní řád.

 • Vstupem na první základnu MonkeyParku se návštěvník zavazuje dodržovat bezpečnostní pravidla uvedená v „Provozním řádu“.

 • MokeyPark je sportovní zařízení. Vstup a pohyb na překážkách MonkeyParku je na vlastní nebezpečí návštěvníka.

Návštěvníkům není dovoleno :

 • vstupovat na překážky bez vstupní instruktáže a vědomí obsluhy parku,

 • vstupovat na překážky v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek,

 • houpat se na jistících lanech nebo opouštět trať na

 • jiných, než vyznačených místech,

 • jakkoliv bránit průchodu překážek nebo ohrožovat ostatní návštěvníky MonkeyParku.

Provozovatel neodpovídá :

 • za věci návštěvníka odložené v prostoru MonkeyParku,

 • za poškození oděvu nebo osobních věcí při průchodu překážkami MonkeyParku.

 • za podcenění schopností návštěvníka MonkeyParku. Provozovatel upozorňuje, že zvládnutí některých překážek může být pro některé návštěvníky fyzicky náročné. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví návštěvníka způsobené podceněním vlastních schopností a zdravotního stavu.

Bezpečnostní pravidla přechodu překážek MonkeyParku :

 1. Vstup na překážkovou dráhu je povolen výhradně po absolvování instruktáže.

 2. Při vstupu na první základnu je návštěvník povinen se zajistit karabinami (2ks).

 3. Zde vyčkejte pokynů obsluhy parku ke spuštění na základnu č.2.

 4. Jednu překážku může překonávat pouze jeden účastník. Na základnách může být účastníků více, maximálně však 4.

 5. Po absolvování překážky se přemístěte na základně na další překážku. Dodržujte přitom bezpodmínečně následující pravidla jištění. Nejprve odepněte pouze jednu (!) jistící karabinu a ihned ji zahákněte na jistící lano následující překážky. Karabinu zajistěte pojistkou. Následně odepněte druhou karabinu a zahákněte ji obdobně vedle první karabiny. I druhou karabinu zajistěte pojistkou s tím, že zámek karabiny bude na opačné straně, než u první karabiny. Tento způsob jištění používejte bez výjimky po celé délce trasy.

 6. Při přechodu překážkové tratě není dovoleno jakkoliv povolovat spony úvazku nebo si jej dokonce svlékat. Rovněž není dovoleno rozepínat nebo snímat ochranou přilbu z hlavy.

 7. Kladku pro přejezd používejte výhradně tam, kde je mezi stromy nataženo jen jedno ocelové lano a na dojezdové plošině je umístěna tlumící madrace.

 8. Trať si můžete zkrátit na několika místech. Pokud dojdete k názoru, že již nemůžete pokračovat dále, zavolejte obsluhu parku a do jejího příchodu zůstaňte zajištění! V žádném případě však samovolně trasu neopouštějte a neseskakujte z trasy!

 9. Procházejte trasu vždy ve směru od nižších čísel základen k vyšším číslům základen.

 10. Náramkové hodinky, prstýnky, šperky a jiné cennosti si sundejte a bezpečně uložte do zapínatelné kapsy. Osobní předměty by Vám mohly bránit v přechodu přes překážky nebo byste si je mohli poškodit.

 11. Pokud máte delší vlasy, které by se mohly zaplést do překážky, sepněte je tak aby Vám nebránily při přechodu přes překážky.

 12. V zájmu Vaší bezpečnosti a bezpečnosti ostatních návštěvníků dbejte pokynů obsluhy.

bottom of page