top of page

BOBOVÁ DRÁHA - Provozní řád

 1. Tento „Provozní řád“ je závazný pro veškeré účastníky provozu bobové dráhy. Zakoupením jízdenky na bobovou dráhu se účastník provozu zavazuje dodržovat tento „Provozní řád“.

 2. Jízda na bodu je sportovní aktivita. Každý je povinen přizpůsobit jízdu svých schopnostem a znalostem, značkám podél bobové dráhy, i aktuální situaci na bobové dráze.

 3. Dodržujte rovněž pokynů obsluhy. Obsluha bobové dráhy je oprávněna z areálu vykázat osoby porušující „Provozní řád“ nebo pokyny obsluhy.

 4. Jízda pod vlivem alkoholu nebo drog je zakázána.

 5. Děti do 8 let mohou být přepravovány pouze v doprovodu dospělé osoby. Děti vždy posaďte před sebe.

 6. V případě obsazení bobu dvěma osobami musí mít obě osoby platnou jízdenku. 

 7. Zajistěte volné části oblečení tak, aby se nedostaly do kontaktu s bobem mimo sedací část bobu, vlekem, ani s bobovou dráhou.

 8. Páku brzdy držte oběma rukama. Nesahejte za jízdy na těleso vleku ani na těleso dráhy.

 9. Zastavit na trase bobové dráhy je možné pouze při stojící překážce před vámi. Máváním rukama a křikem upozorněte na nebezpečí jezdce jedoucí za vámi.

 10. V zatáčkách se naklánějte do vnitřní strany zatáčky v závislosti na rychlosti jízdy.

 11. Každý jezdec odpovídá za svou rychlost jízdy. Zvolte proto takovou rychlost jízdy, abyste neohrozili sebe ani ostatní.

 12. Udržujte mezi boby takový odstup, abyste mohli kdykoliv bezpečně zastavit, minimálně 25 m, za mokra minimálně 50 m. 

 13. Pozor na delší brzdnou dráhu a možnost příčného „plavání“ bobů v případě mokrého prostředí.

 14. V případě velkého deště, sněžení nebo náledí je provozovatel oprávněn přerušit provoz a dráhu uzavřít.             

 15. Nedodržením těchto pravidel „Provozního řádu“ můžete způsobit újmu sobě i jiným.  Prosíme, dodržujte je a dbejte zvýšené opatrnosti. V případě porušení pravidel „Provozního řádu“ neodpovídáme za vzniklou újmu.

bottom of page